Menü

Tanári- tanítói hallgatói és diák zsebkönyv

A Realsystem Kiadó a 2021/2022 tanévre tartalmilag aktualizált, külsőleg megújított formában, ötféle kiadványt jelentet meg a pedagógusok, felsőoktatási hallgatók és diákok részére.

Az évek óta egyre népszerűbb Tanári zsebkönyvet a tapasztalatok szerint elsősorban a felső tagozatban tanító, valamint középiskolai tanárok használják, mivel szerkesztése, időbeosztása az Ő tevékenységi körüket tartja szem előtt, mint például a félévi statisztikák elkészítését könnyítő mulasztási és érdemjegy táblázat.

Az alsó-tagozatban tanító pedagógusok munkáját hivatott elősegíteni a Tanítói zsebkönyv, mely szem előtt tartja az alsó-tagozatban alkalmazandó értékelési szisztémát. A kiadvány kettős funkciót kíván ellátni. Egyrészt olyan lapokat is tartalmaz, melyek a speciális feladatok elvégzését könnyítik meg (értékelő lapok, fejlődést regisztráló táblázatok, stb.), másrészt minimális eszköz- és anyagigényes tanulási-, pszichikus- és motorikus képességeket fejlesztő játékok gyűjteménye is egyben.

A kiadványok az eddig megszokott formátumban (A/5, 145x205 mm) jelennek meg. A zsebkönyvek műbőrkötésben, illetve többféle színes borítóval, három nyelven, jelzőszalaggal ellátva kerülnek forgalomba , 48 oldal információt, órarendet, osztálynévsort, 108 oldal heti beosztású naptárt (2021. augusztus 16-tól 2022. augusztus 21-ig), 28 oldal jegyzetlap, 8 oldal telefonregiszter.

Diák zsebkönyv

Általános iskolások, középiskolások számára. Színes borító, 108 oldal heti beosztású naptár (2021. augusztus 16-tól 2022. augusztus 21-ig), 10 oldal információs blokk, 10 oldal ismeretterjesztő lap.

Hallgatói zsebkönyv

Egyetemisták, főiskolások, felsőoktatási továbbképzésen résztvevők számára. 108 oldal heti beosztású naptár (2021. augusztus 16-tól 2022. augusztus 21-ig), 30 oldal információs blokk, órarend, vizsgatervező, félévi tanulmány oldalak, 14 oldal olvasmányok, tippek, 8 oldal vonalas és kockás jegyzetoldalak.

Rendezés: